• "Vinobraňe z Urbanom"

     • Žiaci nášho folklórneho krúžku Podkovička sa na Vinobraneckých slávnostiach 2021 predstavili s folklórnym pásmom "Vinobraňe z Urbanom".

     • Naši najmenší z materskej škôlky

     • Adaptačnými hrami sa deti prispôsobovali podmienkam MŠ, aby sa ľahšie zžili s jej denným režimom. Učili sa základy hygienických návykov a zoznamovali sa navzájom. Spoločný čas sme trávili vonku a hrali sa s prírodninami.

     • September v ŠK 2

     • Počas krásných jesenných dní sa deti zúčastnili mnohých aktivít. Zbierali gaštany a tvorili z jesenných plodov, zasúťažili si na školskom dvore, zahrali si pohybové a športové hry na ihrisku, vybrali sme sa na vychádzku do parku, kde sa vyšantili na šmykľavke a hojdačke, v triede sa zahrali so spoločenskými hrami a so stavebnicami a zúčastnili sa šarkaniády 

     • September v ŠK 1

     • Septembrové aktivity v školskom klube boli plné hier, tancovania, súťaží, tvorivej činnosti a objavovaní nových poznatkov, zážitkov a priateľstiev.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • OZNAM

       Vážení rodičia,

       

      V pondelok 13.9.2021 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie RZ v triedach.

      Program:

      1. Prevzatie antig. testov

      2. Podpisovanie potrebných dokumentov na zač. šk. roka

      3. Podrobné informácie o prechode na digitalizáciu - na Edupage

      4. Informácie o prevádzkových a organizačných podmienkach na tento školský rok.

       

      Účasť je dôležitá!!

      Stretnutie sa uskutoční za prísnych hyg. podmienok. Každý rodič vyplní "Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy", ktoré si môže stiahnuť zo stránky alebo ho vypíše v škole.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_pre_navstevnika_skoly(1).docx

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_pre_navstevnika_skoly.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Hlavná č.1 Čerhov
    • skolacerhov@gmail.com
    • kedaddk@gmail.com
    • +421 56 6687321
    • Hlavná č.1 076 81 Čerhov
    • 35541270
    • 2021663380
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje