• Prevzatie antigénových testov a Potvrdenia o očkovaní a prekonaní Covid-u

     • Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Čerhove Vám oznamuje,

      1. od zajtra t.j. od utorka 18.1.2022 v čase od 7:00 do 15:30 hod., si môžete vyzdvihnúť sadu antigénových testov / 5 ks /.  Vzhľadom na súčasné rýchlejšie šírenie koronavírusu (najmä variant omikron) si testy vyzdvihnite čo najskôr a vykonajte pravidelné testovanie minimálne raz za týždeň, a to najmä v nedeľu večer prípadne v pondelok ráno pred nástupom do školy po víkende. Testovanie uskutočňujte aj v prípade podozrenia na pozitivitu respektíve pri príznakoch vášho dieťaťa na koronavírus. Každý výsledok ste povinní nahlásiť triednemu učiteľovi cez aplikáciu Edupage alebo akokoľvek inak.  

      Testy sú určené výlučne na testovanie žiakov, preto ich nepoužívajte na testovanie iných osôb !!!

      Testy sa vydávajú len do rúk rodičov oproti ich podpisu.

      2. Taktiež rodičia, ktorých deti ochorenie COVID-19 prekonali ( boli pozitívni ), a tiež tí rodičia, ktorých deti sú očkované, predložia čo najskôr triednemu učiteľovi Potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia respektíve o očkovaní poslednou aplikovanou dávkou. 

      Všetky tieto informácie ( o testovaní, prekonaní - pozitivite a o očkovaní ) sa spracúvajú pravidelne v pondelok v súlade s ochranou osobných údajov a sú štatisticky ( len počty žiakov) spracúvané pre MŠVVaŠ SR. 

                                                                             vedenie školy

     • Zvieratká v zime a náš voľný čas

     • Tento týždeň sme sa venovali téme zvieratká v zime, prikrmovanie zvierat v lese a starostlivosť o vtáčiky. Z rolky  sme si vyrobili kŕmitka pre vtáčiky, z fľaše nám vznikli krásni tučniaci. Vybláznili sme sa na multifunkčnom ihrisku, zahrali sme sa s novými hračkami, kockami a hrami, ktoré sme si našli pod stromčekom. Voľný čas  sme využili na tancovanie a na stoličkový tanec.

     • Nástup do škôl

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      od 10.01.2022 (pondelok) pokračuje riadne prezenčné vyučovanie v školách.

      Zároveň vám oznamujeme, že od pondelka 10.1.2022 budú v riadnom režime taktiež MŠ - materská škola, ŠKD a ŠJ.

      Škola sa riadi školským semaforom.

      Povinnosť, ktorú si treba splniť pri prvom nástupe žiaka do školy po prázdninách je podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti " a to elektronickou formou cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).pdf

      Rodičia, ktorí ešte máte AG testy, urobte test svojim deťom pred nástupom do školy. O vydávaní ďalších testov Vás budú informovať triedni učitelia cez Edupage.

      Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom počas vyučovania.

      Tešíme sa na návrat žiakov do školy a želáme úspešný rok 2022.

      S pozdravom

                                                                                     Mgr. Mária Nadzonová

                                                                                            riaditeľka školy

     • Oznam o nástupe do školy

     • Vážení rodičia, milé deti a žiaci školy,

      vedenie školy Vám oznamuje, že nástup do školy sa uskutoční po vianočných prázdninách v pondelok 10.1.2022.

      Bližšie informácie sa dozviete v najbližších dňoch a to zverejnením na stránke školy a cez Edupage.

                                                                                                               vedenie školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Hlavná č.1 Čerhov
    • skolacerhov@gmail.com
    • kedaddk@gmail.com
    • +421 56 6687321
    • Hlavná č.1 076 81 Čerhov
    • 35541270
    • 2021663380
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje